Location: Banská Štiavnica

Banská Štiavnica ležiaca uprostred Štiavnických vrchov na strednom Slovensku je mestom zaradeným do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Bývalé banícke mesto Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku.