Location: Horšianska dolina

Výnimočná Horšianska dolina, vrezaná do Ipeľskej pahorkatiny je štátnou prírodnou rezerváciou s vegetáciou lesostepného charakteru s bohatým zastúpením hmyzu, vzácnych druhov vtákov a plazov, najmä jašteríc. Jej rozloha je 313,38 ha.